با سلام و خسته نباشید خدمت درجه دارانی که همیشه مارا در هدایت روم به سوی جلو و یاری میکنند

(الکی مثلا شما خیلی کار میکنید!)

خب اما قوانین نظارت در چت روم ایست چت

قوانین نظارتی *قابل توجه درجه داران باوفا


قوانین نظارتی  به صورت کلی شامل موارد زیر هست
1-
استقبال از کاربران مهمان 2- تحویل گرفتن کاربران تازه وارد در عمومی چتروم 3-گرم نگه داشتن  فضای عمومی چتروم 4- چک کردن اسامی کاربران و تصاویر آنها5-حضور  فعالانه در عمومی چتروم 6- حضور در جلسه ها 7- داشتن یک نام کاربری دیگر برای خود  8-توجه به پیام سیستم 9-مدت زمان اخراج برای اعمال مختلف 10 -دخالت نکردن در کار همکاران11- یادگیری کاربر جذب کردن و یک ناظر خبره بودن