سایت بازدید طلا،طلا پاپ

آیا تلگرام نیز به سرنوشت اینستاگرام دچار می شود؟

فضای تقلب با افزایش ممبر رایگان و بازدید از پست کانال تلگرام بصورت فیک به کانال های تلگرام نیز سرایت کرد!!

خوشبختانه ایرانیان در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی هوش سرشاری دارند اما متاسفانه برخی ها این هوش را نه در راستای رشد و تعالی بلکه در راستای دور زدن و تقلب صرف می کنند.

کافیست نگاهی به وضعیت تبلیغات در شبکه ها اجتماعی بیندازیم تا بیشتر متوجه استفاده نادرست این هوش سرشار شویم!

در این رابطه سروش نادری کارشناس تبلیغات آنلاین چنین برداشتی دارد:

اصول تبلیغات آنلاین بر بازدهی موثر از نمایش تبلیغ برای خیل عظیم کاربران فضای مجازی استوار است ، اما آنچه که امروز در ایران شاهد آن هستیم تقلب و تقلب و تقلب است.

به بیان دیگر وقتی شبکه اجتماعی اینستاگرام به دوران رشد و بلوغ خود در ایران نزدیک شد ، روش جدیدی از تبلیغات در صفحه های اینستاگرام را بر مبنای تعداد کاربران هر صفحه ملاحظه کردیم ، اتفاقی مثبت بود ، چرا که هم تبلیغ دهنده و هم نمایش دهنده به اهداف خود می رسیدند ، از یک سو درخواست نمایش تبلیغ در صفحه های پرطرفدار و راه اندازی کمپین شبکه های اجتماعی و از سوی دیگر کسب درامد بر مبنای میزان کاربران یک صفحه در اینستاگرام را شاهد بودیم

اما کمی بعد دیدیم که باراه اندازی صفحه ها و پیج هایی با کاربران فیک! حتی بعدتر کاربران فیک ارانی با امکان لایک پست ! اعتماد به تبلیغ در اینستاگرام کم رنگ و کم رنگ تر شد .

صفحه هایی که معلوم نبود چه تعداد کاربر واقعی دارند و چه تعداد از لایک کنندگان آن ایرانیو ا حتی واقعی هستند!! اعتماد برندها به تبلیغ در این حوزه را سلب نمود.

حال در کانال های تلگرام نیز شاهد همین روند هستیم!!

کافیست به تعداد سایت های متعدد مدعی تبلیغ در تلگرام نگاهی بیندازید که با ارائه ممبر فیک و بازدید فیک از پست های یک کانال ، دیگر تبلیغات در تلگرام را بر مبنای واقعیت دچار شک و بدبینی نموده اند!

ارائه دهندگان ممبر و بازدید فیک و جعلی از کانال و پست شما ، با در اختیار داشتن سروری که حساب تلگرام با شماره های مجازی و نام های ایرانی می سازد و حتی در کانال تلگرام شما جوین و عضو شده و از پست های کانال شما بازدید می نمایند ، فضای مهم 45 میلیونی کاربران تلگرام در ایران را که یکی از بالقوه و با نفوذترین بسترها برای تبلیغات برندها می باشد را دچار بی اعتمادی نموده اند.

شما اگر پول داشته باشید با کمی هزینه می توانید کانال تلگرامی با صدها هزار عضو که هر پست آن ها صدها هزار بازدید دارد را دراختیار داشته باشید! و از این طریق برندها را گول زده کسب درآمد کنید!!!

اما راهکار چیست؟!

مگر می شود چنین بستری را که بیشترین جمعیت کاربران ایرانی را در خود جای داده از دست داد!

کاربرانی که با وقت صرف حدود میانگین روزانه دوساعت در کانال های تلگرام گوی سبقت را از میانگین مشاهده تلویزیون ربوده